.TR Alan Adı

.TR Uzantılı Alan Adı Nedir?

.TR uzantılı alan adları com.tr, net.tr, gov.tr, biz.tr, info.tr gibi uzantıları içerir. .TR alan adı kaydı belgeli alan adı ve belgesiz alan adı kaydı olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdaki listeden almak istediğiniz alan adına ait gerekli belgeleri görebilirsiniz.


Ticari ve resmi alan adı kayıt başvuruları için Alan Adı Tahsis Formu'nun hazırlanıp tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Belgeye ulaşmak için tıklayın.

Sık Sorulan Sorular

 • .com.tr için gerekli belgeler nelerdir?

  Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.
  • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
  • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
  • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
  • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
  • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
  • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
  • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
  • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
  • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
  • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış  "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
  • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
  • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
  • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
  • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
  • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
  • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
  • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
  • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
  • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
  • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi"
 • org.tr için gerekli belgeler nelerdir?

  • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
  • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
 • adsoyad.com.tr için gerekli belgeler nelerdir?

  • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • .web.tr için gerekli belgeler nelerdir?

  ".web.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
 • .biz.tr için gerekli belgeler nelerdir?

  ".biz.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.
 • info.com.tr için gerekli belgeler nelerdir?

  ".info.tr" alan adlarına yapılacak başvurular için hiç bir aşamada belge istenmemektedir.

Diğer Uzantılar

Listede olmayan uzantılar için müşteri temsilcilerimiz ile iletşim kurunuz.